UNIUNEA NAȚIONALĂ A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI
CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL SUCEAVA

 

SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE

EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI

DUMITRAȘ ȘI ASOCIAȚII

 

EXECUTOR JUDECATORESC SUCEAVA

Contact

———————————————

PERMANENT ÎN SLUJBA LEGII

———————————————

%

PROFESIONALISM

%

INTEGRITATE

%

CELERITATE

%

FLEXIBILITATE

Activitatea noastră – Competența materială

Pentru orice debitor care are domiciliul/sediul în județul Suceava sau în județul Botoșani, putem efectua recuperarea creanțelor:

 • pe cale de urmărire imobiliară – valorificarea imobilelor de orice fel (terenuri, construcții, ș.a.)
 • prin urmărire mobiliară – valorificarea oricăror bunuri mobile, inclusiv autoturisme, alte vehicule, echipamente și utilaje industriale, ș.a.
 • pe cale de poprire – indiferent de tipul terțului poprit (societate bancară, societate comercială, instituții publice sau private ș.a.)

Pe raza județelor Suceava și Botoșani, din categoria executărilor silite directe, avem în competență:

 • evacuări,
 • puneri în posesie bunuri mobile sau imobile – inclusiv autovehicule,
 • grănițuiri, servituți,
 • desființări de construcții,
 • încredințarea minorului, stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului,
 • orice alte executări directe date în competența executorului judecătoresc.

În aceeași rază de competență teritorială, respectiv județele Suceava și Botoșani, efectuăm:

 • notificarea actelor judiciare și extrajudiciare,
 • comunicarea actelor de procedură,
 • oferte reale de plată urmate de consemnarea sumei de către debitor,
 • întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiei, biletului la ordin sau cec-ului, după caz,
 • actualizarea creanțelor din titlurile executorii, inclusiv cele prevăzute în cambii, bilete la ordin sau cec-uri,
 • consultații în legătură cu activitatea de executare silită,
 • recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe,
 • orice alte activități sau operațiuni prevăzute de lege și aflate în competența executorului judecătoresc.

 • Executări silite indirecte 80%
 • Executări silite directe 90%
 • Alte activități atribuite prin lege 95%
 • Competență teritorială în județul Suceava 100%
 • Competență teritorială în județul Botoșani 100%

Competența teritorială

A

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești

La nivel național, executorii judecătorești sunt organizați în Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești.

A

Camerele Executorilor Judecătorești

Teritorial, la nivelul fiecărei Curți de Apel, executorii judecătorești sunt organizați în Camerele executorilor Judecătorești.

A

Birourile Executorilor Judecătorești

Fiecare executor judecătoresc își desfășoară activitatea într-un birou. În cadrul unui birou pot activa unul sau mai mulți executori judecătorești.

A

SCPEJ Dumitraș și Asociații

Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătorești Dumitraș și Asociații își desfășoară activitatea în cadrul Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Suceava.

A

Competența noastră

Activitatea noastră se desfășoară în circumscripția Curții de Apel Suceava, respectiv pe teritoriile administrative ale județelor Suceava și Botoșani.


Întrebări frecvente

Activitatea executorului judecătoresc este una deosebit de complexă, care presupune nu doar cunoștințe temeinice de specialitate, dar și o practică îndelungată în activitatea de executare silită. De cele mai multe ori, justițiabilul este pus în fața unor situații a căror rezolvare necesită tocmai cunoștințele și experiența executorului judecătoresc. Pentru a veni în întâmpinarea nevoii de informare, vom încerca în cuprinsul acestui site să vă punem la dispoziție cât mai multe date pentru a vă forma o imagine cât mai clară despre activitatea executorului judecătoresc – în special, dar și despre executare silită – în general.

Mai multe detalii veți găsi în pagina Despre executarea silită.

Pentru a adresa o întrebare directă, vă invităm pe pagina Contact.

Cărui executor judecătoresc mă adresez?

Regula generală este aceea că trebuie să vă adresați unui executor judecătoresc care își desfășoară activitatea în circumscripția Curții de Apel în raza căreia debitorul are domiciliul sau sediul.

Care este executorul judecătoresc competent teritorial?

Oricare executor judecătoresc din circumscripția Curții de Apel este competent teritorial pentru a proceda la executarea silită în orice localitate arondată acelei Curți.

Care este executorul judecătoresc competent material?

Toți executorii judecătorești desfășoară același tip de activitate, fără nici o excepție, deci vă puteți adresa oricărui executor judecătoresc din circumscripția Curții de Apel unde debitorul are domiciliul/sediul.


Justiția este dorința constantă și perpetuă de a da fiecăruia ce i se cuvine.

Ulpian

Tribunalul acesta pe care omul îl simte în el este conștiința.

Immanuel Kant

Virtutea justiție constă în moderație, atunci când e reglementată cu înțelepciune.

Aristotel

Dacă aveți o întrebare, nu ezitați să ne scrieți

Pagina CONTACT vă stă la dispoziție!

Întreabă